ግፍዒ ራእሲ ስዩም መንገሻ

         ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ ኣቦሓጊታትና

 

 

ታርኻዊት ስእሊ

ንናብ መርበብ ዝሰደዳ የቀንየልና

እዞም የማናይ ኢዶምን ጸጋማይ እግሮምን ብካራ ዝተጐንደቡ እንታዎት እዮም? ይብጽሑኻዶ ይኾኑ! ንኤርትራዊ ይብጽሕ እዮም እዚ ሓደ ካብ ኣሽሓት ግፍዕታት ሓበሻ -ኢትዮጵያ እዩ.

 

ኣቦ ሓጎኻ  በቦኻ ሓደው ኣቦሓጎኻ በዴኻ

                       ሓደው

 ኣቦ-ሓጎ ንመርዓትካ ሓደው ኣቦ-ሓጎ ንሰበይቲ ሓወቦኻ  

እንታይ ኣድከመኒ ኤርትራዊ ዜጋ 

   ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታትን 9 ብሄራትን