መለስ ሞተ

 

መልቀስ ንኣቶ መለስ

ንሓደ ሬሳ ነንበይኑ ብኽያት

ንሞቱ ኣሽሓት ምኽንያታት

       ንመፋነዊ ዝኸውን ዘይተረኽቦ ንብዓት

  

ሃገር ገማሚዑ       ዘውረዳ ንሓረጣ

ጥራያ ኣትሪፍዋ     ዘይንቡር መሸጣ

ርእይቲ እዝጊ  ታሕቲ ምቕማጣ

 

ቱጃር ዓረብ  ከተረፈ

ቱጃር ቻይና ህንዲ

ተሸጥ'ታ ሃገር ንሓላፍ መንገዲ

 

                          እዚ ድዩ እቲ  መለስ ብዓል ራኢ

                       ኣይብሎን ኣነ ትብልዎ እንድዒ

 

ኣብ ግጥሚ"ዚ ክሰማማዕ 

ኩሉ በኽዩ

ንብዓት ኩሉ ግና ምውጻእ ኣብዩ

 

ንብዓት ዝበሃል ኣይነበረን

ኣዒንቲ እንታይ ድዩ ኔሩ ስርሐን

 

ጸረር ከየብላ

ምሉእ መዓልቲ ወዓላ

 

እንታይ ድዩ 'ቲ ልቢ

ቁሩብ ኣይነበረን ሰሓቢ

ኣቶ መለስ ተዛራቢ

ኣቶ መለስ ሓሳቢ

 

ተባሂሉ ኣብቲ  ቀብሪ

ካብ  ኩሉ ምዝራብ

የዒንቲ ካን ስኢነን ንብዓት

 

ንሰይቶቦይ ሰይተቦኣ መይታ

ቀብሪ ከይደ ነረ መሰነይታ

ኣብዛ ዓይነይ ዘይነበረ ጸረርታ

ኣብዛ ዓይነይ ዘይብላ ሕርርታ

 

ከም ዝበሃል ኮይኑ

ኣቶ መለስ ተሳኢኑ

ዓይኒ እንታይ ድዩ ስርሑ

ኣፍ ሌፍ ዓይኒ ጎሪሑ