ሰንደቕንና

ለሰ ገጠምቲ

 

ኣንበልብሊ ሰደቕና

 

 

 

ክራር

ክራር ክራር ንኩሉ ትኾኒ

ሓዘን ተብዝሕሉ ንኹሉ ቆዛሚ

 

ባህታት ፈጥርሉ

ሓጐስ ተስንቕዮ ….ንቀናዪ ገጣሚ

ትንፋስ ትህብዮ ምስ ኩሉ ዘሳኒ

 

ክራርባ ክራር

ልቢ ትብርብሪ

ኣዒንቲ ተንቂሒ

እግርኺ ምድሪ ከሎ

ሰማያት ትበጽሒ

ጽምዋ ከይውሕጠኒ

ኣብ ቅድመይ ድኣ ጽንሒ

 

ሓንሳብ ተኾርዪ

ስዒብኪ ተስሕቒ

 

ጽምዋ ከይበልዓኒ

ኣብ ዝከድኩዎ ኣብ ዝኣተኹዎ

ዝኾኖ ክመርጽ ምሳይ ድኣ ኩኒ

ብፍቓዱ ካሕሳይ 12-2-1994